Методична робота - інтелектуальна основа для педагогічної майстерності. В.О.Сухомлинський

Powered By Blogger

вторник, 28 декабря 2010 г.

"Tombe la neige", Salvatore Adamo, with liricsПадает снег
Ты не придешь сегодня вечером
Падает снег
И мое сердце одевается в черное

Это шелковое шествие
Все в белых слезах
Птица на ветке
Оплакивает эти чары

Ты не придешь сегодня вечером
Мне кричит мое отчаянье
Но падает снег
Невозмутимо кружась

Падает снег
Ты не придешь сегодня вечером
Падает снег
Все бело от отчаяния

Грустная определенность
Холод и пустота
Это ненавистное безмолвие
Белое одиночество

Ты не придешь сегодня вечером
Мне кричит мое отчаянье
Но падает снег
Невозмутимо кружась

вторник, 27 июля 2010 г.

Урок 2

Тема уроку: Цикл билин про Іллю Муромця.
Билина "Ілля Муромець", "Ілля Муромець і Соловей-Розбійник".
Втілення народних уявлень про патріотизм, героїзм, ідеальних народних
героїв.


Мета уроку: Познайомити учнів з перлинами усної народної творчості;
поглибити поняття "билина" і показати відображення історичних подій в билинному жанрі;
продовжувати формувати вміння складати сюжетно-композиційні плани і плани-характеристики героя, вміння працювати з текстом на основі аналітичного читання;
звернути увагу на художні особливості билини. Тип уроку: урок аналізу художнього твору. Наочність (див. урок№1).

Словникова робота: зцілення, каліки, ініціація - посвячення молодої людини в дорослого.


Структура уроку
1. Підготовка до сприйняття теми.
2. Оголошення теми, мети, завдань уроку.
3. Актуалізація опорних знань.
4. Мотивація навчальної діяльності.
А) Вступне слово вчителя
Б) Вивчення нового матеріалу
Аналіз билин "Ілля Муромець" та "Ілля Муромець і Соловей-Розбійник"
В) Складання плану-характеристики.
5. Висновки.


6. Підведення підсумків.
7. Оцінювання учнів.
8. Домашнє завдання.


Талановитий народ створив багатий фольклор: мудрі прислів'я, приказки, хитрі загадки, чарівні казки, героїчні билини. В них відобразилися гідність і розум народу, його моральне обличчя і душа, історична пам'ять народу. В них прославляється Русь богатирська.
Центральною фігурою билинного епосу є Ілля Муромець. Про нього існує найбільша кількість билин, йому присвячена наукова література.
Головні сюжетні складові билини про Іллю:
1) Ілля отримує богатирську силу;
2) зустріч зі Святогором;
3) подорож Іллі в Київ і зустріч зі Соловйом-Розбійником;
4) три подорожі Іллі;
5) сварка Іллі з князем Володимиром;
6) Ілля в Цар-граді;
7) Ілля і Жировін;
8) Ілля та Ідолище;
9) бій Іллі з поліницей;
10) бій Іллі з сином.


Мета нашого уроку: познайомитися з деякими билинами.


II Вивчення нового матеріалу.
1. Бесіда з метою актуалізації опорних знань.
- Згадайте, що означає билина як жанр героїчного епосу? (Зв'язна розповідь про билину)
- Виділіть основні сюжетно-композиційні елементи билини. (План композиції)
- Що входить в поняття "характеристика" головного героя?
Перед вами будуть стояти дві задачі: В ході уроку скласти фрагменти плану-
характеристики героя (І в); план історії життя Іллі Муромця.
Самостійно визначте: що ви повинні знати і запам'ятати, чого навчитися?
Довести, що представлені твори відносяться до жанру билини.
Як три богатиря потрапили в билини? Хто вони? В який час жили? - ці питання і
по сьогодні хвилюють вчених.
Казкові богатирі, яких зобразив на картині Васнєцов, мали реальні прототипи. Прототип Альоши Поповича - Ольбег Ратиборович. Вчені визначили дату одного із його подвигів - вбивство Тугарина Змієвича. Відомо, що це ніхто інший, як Хан Тугарин, вбитий під час походу на Русь. Його звали Змієвичем тому, що він належав до династії Шураканідів.
Про реальний прототип Іллі Муромця вчені дізналися із запису Еріх Лясоти, котрий виконував дипломатичне доручення германського літератора.


Послухаємо повідомлення дослідницької творчої групи. "Загадковий богатир".


II Аналіз билини
- Що ви дізналися про Іллю Муромця, прочитавши билину "Ілля Муромець"?
- Коротко перекажіть зміст билини з елементами виразного читання?


Вчитель: Билина "Зцілення Іллі Муромця" відкриває поетичну біографію богатиря. Створена вона пізніше, ніж билини про героїчні подвиги Іллі. Зустрічається частіше у формі казки.
В билині відображені обряди давньоруської епохи і посвячення юнака в доросле життя.
Спершу ми бачимо Іллю, який сидить на печі, де він перебуває з народження.


Історична довідка
Піч в традиційних уявленнях східних слов'ян є жіночим атрибутом. Безпосередньо коло печі розміщувався так званий і "бабин кут". Піч відігравала важливу роль в народжувальній обрядовості - зв'язок хлопчиків з * жіночим началом (Укр. приказка "Піч нам рідна мати").
(Всім трьом групам дається завдання)
I група. Битва під Черніговим.
Зустріч з Соловйом-Розбійником.
II група. Приїзд до Києва.
III група. Розправа з Соловйом-Розбійником.
II. 1) Виразне читання вчителем билини на фоні музики Римського-Корсакова. Далі учні читають самостійно. 2) Аналіз змісту билини Бесіда
- Про які подвиги Іллі Муромця ви дізналися?
- Чому билина називається "Ілля Муромець і Соловей-Розбійник"?
- Що являється композиційним центром билини? Чому?
- Через які випробування проходить герой до зустрічі із Соловйом-Розбійником?
(Учні зачитують уривки із билини і коментують їх, зосереджуються на вчинках героях, одночасно оформляють композиційний план).
- Які художні засоби допомагають створити образ грізної вражої сили?
- Що символізує Соловей-Розбійник? Чому так важко його перемогти?
- Як він описується в билині?
- Яке враження справив на вас Ілля Муромець?
- В яких епізодах проявляється його хоробрість, безкорисливість, справедливість, самоповагу.
(Приїзд Іллі в Київ. Розмова з князем)


З. Виразне читання в ролях.

(Меч, щит, спис)
- Що ви дізналися про традиції і обряди східних слов'ян із билини про Іллю Муромця?
(Є всі елементи ініціації, посвята отрока в дорослого)
Обряд посвяти у воїни, який існував в Давній Русі:
- звільнення від жіночого начала;
- переродження і отримання імені;
- випробування головних якостей, необхідних для подальшого життя;
- отримання атрибутів дорослого чоловіка-воїна (кінь, зброя, обладунки). Каліки - це не просто мандрівники, це люди, які наділені великою силою. Вони навіть перевершували силою богатирів.


Сила, яка була дана Іллі - це сила захисту рідної землі.


Узагальнення матеріалу про героя. Історія життя богатиря Іллі Муромця.
Учні зачитують варіанти плану.
1. Походження Іллі
а) із села Карачарова;
б) хліборобський син;
2. Зцілення Іллі - посвячення в богатирі.
3. Подвиги богатиря.
4. Риси характеру Іллі
а) любов до рідної землі;
б) мужність, стійкість;
в) розум;
г) справедливість;


Аналіз билини "Ілля Муромець і Соловей-Розбійник"


Завдання: протягом 2 хвилин пригадати зміст тексту, підготуватись до
виразного читання та аналізу сюжетно-композиційної побудови

Історична довідка про князя Володимира.
4. Бесіда
Як веде себе Ілля з князем Володимиром?
(Не хилив голови, говорить з ним, як з рівним).
Порівняйте відношення народу до князя і Іллі.
(До Іллі - повага, до князя - презирство, Ілля - хоробрий, справедливий, а князь - боягуз, змій. Навіть Соловей-Розбійник з повагою відноситься до Іллі Муромця.)
Чому до князя таке відношення народу?
Найдіть прикмети часу в билині?
III. Закріплення. Докажіть, що билина "Ілля Муромець" по своїй композиції відповідає жанру билини?
IV Аналіз образу Іллі.
Складання характеристики героя (самостійна робота учнів).
Висновок: Ілля Муромець - захисник народу рідної землі. Ідеальний герой.


V. Висновки та узагальнення.


VI. Оцінювання учнів.


VII. Домашнє завдання.
Прочитати англійську Баладу про Робін Гуда. Опрацювати тему в підручнику. Скласти 20 запитань до тексту.

Чарівний світ билини.

Урок №1


Тема уроку: Чарівний світ билини.
Легендарна історія Київської Русі як сюжетна основа билин. Основні цикли билин.


Мета уроку: Поглибити знання про історичне минуле Київської Русі; показати значення билин в культурі Київської Русі; дати визначення жанру "билина", продемонструвати його характерні особливості;
проаналізувати основні цикли билин (київський, новгородський) за схемою;
вчити учнів працювати з підручником;
розвивати мовну культуру і логіку Мислення: знаходити спільне та відмінне між казкою та билиною.


Обладнання уроку:
Історична карта Київської Русі;
ілюстрації до билин;
опорно-логічні схеми;
виставка книг видавництва "Дитяча література".


Випереджальне домашнє завдання (підготовка учнів до уроку).
1. Прочитати билини "Ілля Муромець", "Ілля Муромець і Соловей-Розбійник".
2. Повторити І групі характерні особливості народної казки.
3. II групі учнів підготувати повідомлення про історію Київської Русі.
4. III групі підготувати повідомлення про билини та їх характеристику.


Епіграф: "И многими красотами удивлена еси.
Всего еси исполнена земля Русская!"


Структура уроку
1. Підготовка до сприйняття навчальної теми.
2. Оголошення теми, мети, завдань уроку.
3. Актуалізація опорних знань.
4. Формування нових знань, умінь, навичок.
5. Робота в групах.
6. Робота з підручником.
7. Відповідь на проблемне питання.
8. Висновки уроку.
9. Оцінювання учнів.
10. Домашнє завдання.


Зміст уроку


І. Вступне слово вчителя
О.С. Пушкін писав: "Дела давно минувших дней,
Преданья старини глубокой".
Сьогодні ми з вами перенесемося на десять століть назад в давній Київ, столицю міст руських. Блищать на сонці золочені куполи соборів і білокам'яних храмів, розливаються на всі сторони світу дзвони.
Шумить, гуде давнє місто. Народ збирається на трапезу до князя Володимира, якого ласкаво називали Красним Сонечком.
Гуслярі звеличували перемогу звитяжних княжих воїнів, а князь не жалкував для воїнів та гостей ані пива, ані хлібів білих. На знамениті трапези приїжджали могучі богатирі, які хотіли служити князю і рідній землі, захищати її від ворогів та різної нечисті. Діяння богатирів були прославлені в героїчних піснях-билинах, які мають чарівну силу. Вони не тільки розповідають про неймовірну силу і могутність героїв, але і зберігають народний дух, який завжди волів бути вільним, прагнув до миру і свободи.Тема нашого уроку: Чарівна сила билин. Легендарна історія Київської Русі як сюжетна основа билин. Основні цикли билин.


Завдання: - Уважно прочитайте тему нашого уроку і виділіть ключові слова;
- з'ясуйте межі теми; '
- виділіть послідовність викладення матеріалу;
- як його можна систематизувати (скласти план, схему).
Наша мета і завдання на уроці: Поглибити знання з історії Київської Русі; показати особливості билин; навчитися складати ОЛС за тематикою; довести, що жанр билин має чарівну силу.


Епіграфом нашого уроку є слова :
И многими красотами удивлена еси...
Всего еси исполнена земля Русская"
(Слово о погибели земли Русской).
Проблемне питання на весь урок
З'ясувати "многие красотьі" билин, що робить їх чарівним і нестаріючим жанром, який не перестає нас дивувати.


II. Повідомлення І групи про культуру Київської Русі - перлини нашої духовної спадщини (історична довідка).
На високому березі Дніпра стояла столиця Давньої Русі - Київ. Золоті куполи білокам'яних храмів здіймалися над маленькими будинками і княжими палатами. Місто було огороджено міцною стіною, а в'їжджали в нього через Золоті Ворота.
Київ згуртував навколо себе князівства, став (882р.) центром єдиної держави під назвою Київська Русь.
Розквіт ранньої державності припадає на час правління Володимира. При ньому Русь зміцнилась на кордонах. Багато зусиль доклав він до того, щоб зміцнити південні рубежі держави. Захист від набігів кочівників був загальнодержавною справою.
Спокуслива була Русь для кочівників. їх спустошливі набіги дуже боляче відбивалося в серцях людей. Селяни залишали соху і плуг, самі бралися за меч.
В містах (Київ, Новгород, Ростов, Суздаль, Псков) розвивалися ремесла і торгівля; створювалися пам'ятники писемності і культури. Найбільшого розквіту набула держава під час правління Ярослава Мудрого.

В II половині XI ст. княжі міжусобиці і набіги ослабили державу . В II половині XII ст. держава розпалася на окремі князівства, Новгородську і Псковську республіки.
До початку XIII ст. Київська Русь по своєму державному культурному розвитку знаходилася на одному рівні з передовими країнами Європи.

Завдання і запитання І групи (перший етап закріплення і систематизації матеріалу з метою РЗМ).
Продовж речення...
1. Київська Русь утворилася...
2. Кордони Русі зміцнилися за правління князя...
3. Князя Володимира називали...
4. Завдання, які стояли перед державою...


Висновок робимо у вигляді ОЛС №1 (додаток №1)


II. Страшні потрясіння не могли не хвилювати поетичну душу народу. Народні співці не могли залишитись осторонь від важливих історичних подій, вони складали героїчні пісні, які називалися билинами. Досліджувала це питання II група.
Саме слово "билина" походить від слова "биль", тобто те, що було.
На півночі билини називали старинами, старинками.
Билини- це епічні пісні про події Київської Русі (ІХ-ХШ ст.)
Билини це не літописи, і вони не відображають конкретні історичні події.
Це - легенди, перекази, сказання, в яких поетично переосмислювалося життя народу, його думку і надії. Це пісні про старину. Складалися вони безіменними сказателями, боянами. Часто розповідь билин супроводжувалася піснями і музикою.
Записуватися билини стали декілька століть назад. Першим збірником було "Давні російські вірші", зібрані і записані Киршею Даниловим в середині XVIII ст. на Уралі. А в XIX ст. билини починають досліджувати збирачі П.Киреєвський, П.Рибников та інші. І якби не вони, ми б так і не дізналися про величні подвиги Іллі Муромця, Микули Селяновича.
(Висновок робиться за ОЛС№2).

III. Повідомлення III групи
Спільне і відмінне між казкою і билиною


Бесіда вчителя з учнями
1. З яким жанром усної народної творчості ви знайомі?
2. Які події відбуваються в казках?
3. Охарактеризуйте головних героїв казок.
4. Яке значення має в казках художній вимисел?
5. Назвіть художні особливості казок.
6. Який ідей зміст казок?

Казки і билини
Спільне
1. Належність до епічного жанру.
2. Використовується художній вимисел, елементи фантастики.
3. Боротьба добра і зла .
4. Розподіл героїв на позитивних та негативних. Прийом антитези.
5. Гуманістичний пафос.
6. Використання зачина, кінцівки, трикратні повтори.
7. Передавались в усній формі.
Слово: вчителя: Найбільш яскрава риса героїчного епосу - це прославлення народного патріотизму.

IV Робота з підручником.
I група - скласти схему до І абзацу тексту.
II група - скласти запитання для взаємоперевірки.
III група - розбити текст на частини, виділити головне.


V Перевірка завдань. Запитання
- Які твори називають билинними?
- Хто їх автори?
- Що оспівується в билинах?
- Які цикли ви знаєте?
- По якому принципу вони діляться?


VI. Відповідь на проблемне питання "Коло думок".
Що ж робить билини чарівними і не старіючими, які не перестають нас

дивувати? (Відповідь учнів).


Закріплення навчального матеріалу.
1. Яка роль билин в історії Київської Русі?
2. Чи потрібні нам знання історії нашого минулого?
3. Яким ви уявляєте життя в стародавні часи?
4. В часи Київської Русі?
VIII. Оцінювання учнів.


IX. Домашнє завдання.
1. Підготувати відповідь про билини на основі складених схем.
2. Прочитати виразно билину "Ілля Муромець". УДЗ "Ілля Муромець і Соловей-Розбійник"
"Три поїздки Іллі Муромця".

вторник, 8 июня 2010 г.

Проектно-конструкторська модель уроку


Проектно - конструкторська модель уроку (ПКМУ)
І. Інформаційна картка уроку літератури №_____
клас_____ дата_____


І. Тема уроку
Шарль Перро як основоположник європейської літературної казки. Збірка «Казки моєї матінки Гуски»
ІІ. Мета літературної освіти учня – читача: цілі, завдання
засвоїти поняття про літературну казку; ознайомити учнів із творчістю французького письменника Ш.Перро на прикладі казки «Попелюшка»; розвивати навички виразного читання, усного зв'язного мовлення; дати визначення паузи; виховувати інтерес до вивчення літератури.
ІІІ. Очікувані результати: учень пояснює, що Ш.Перро є основоположником європейської літературної казки;називає найпопулярніші казки із збірки «Казки моєї матінки Гуски», знає визначення терміну літературна казка, називає причини популярності сюжету про Попелюшку
ІУ. Тип і різновид уроку
урок засвоєння нових знань
УІ. Теоретико - літературні поняття
літературна казка, пауза
УІІ. Літературно мистецькі зв'язки
історія, живопис
УІІІ. Наочні засоби навчання
презентація творчості Ш.Перро
ІХ. Варіативне домашнє завдання
Переказувати казку Ш.Перро «Попелюшка»
Прочитати казку Братів Грімм «Попелюшка»
Знайти відмінності між цими творамиІ. Інформаційна картка уроку літератури №_____
клас_____ дата_____
І. Тема уроку Поетизація працьовитості та скромності, ідея винагороди за людські чесноти та страждання, віра в перемогу добра над злом.
ІІ. Мета літературної освіти учня – читача: цілі, завдання
поглиблювати навички аналізу художнього тексту та образів казки; розвивати логічне мислення; працювати над навичками виразного читання; виховувати у школярів високі моральні якості.
ІІІ. Очікувані результати: характеризує Попелюшку (з елементами опису); складає простий план характеристики головної героїні та добирає у тексті приклади до розкриття пунктів цього плану

ІУ. Тип і різновид уроку: аналіз художнього тексту
УІ. Теоретико - літературні поняття
літературна казка, паралелізм

УІІ. Літературно мистецькі зв'язки
образотворче мистецтво

УІІІ. Наочні засоби навчання
мультимедійні засоби ( уривки з мультфільму «Попелюшка», ілюстрації до твору, тексти, дидактичний матеріал до твору.

ІХ. Варіативне домашнє завдання
1. Схарактеризувати найважливіші риси вдачі Попелюшки.
2. Намалювати ілюстрації до твору.
3. Повторити поняття про план та його види

. Інформаційна картка уроку літератури №_____
клас_____ дата_____
І. Тема уроку:
У майстерні літературної казки. Ш. Перро і його «Попелюшка»
ІІ. Мета літературної освіти учня – читача: цілі, завдання
ввести учнів у лабораторію створення літературної казки, її особливості та відмінності; розвивати навички правильного вдумливого читання та розуміння прочитаного. збагачувати словниковий запас

ІІІ. Очікувані результати:
учні працюють в дослідницьких групах та здають звіти своєї роботи;
осмислюють навчальний матеріал за методикою «Кубування», «Карусель», роблять висновки в чому секрет літературної казки

ІУ. Тип і різновид уроку урок-мандрівка
Майстерня літературної казки
УІ. Теоретико - літературні поняття
художня деталь
УІІ. Літературно мистецькі зв'язки
історія, декоративно-прикладне мистецтво, трудове навчання
УІІІ. Наочні засоби навчання
картки для роботи творчих груп, олівці, кольоровий папір, тексти
ІХ. Варіативне домашнє завдання

Інформаційна картка уроку літератури №_____
клас_____ дата_____
І. Тема уроку Урок розвитку зв'язного мовлення
Складання плану характеристики літературного героя
ІІ. Мета літературної освіти учня – читача: цілі, завдання
розширити відомості учнів про план;
навчати складати план характеристики літературного героя; розвивати усне зв'язне мовлення, логічне мислення, виховувати культуру мовлення
ІІІ. Очікувані результати
вміння учнями складати простий план літературного героя
ІУ. Тип і різновид уроку
Розвиток зв'язного мовлення
УІ. Теоретико - літературні поняття
План та його види
УІІ. Літературно мистецькі зв'язки
УІІІ. Наочні засоби навчання
таблиця «План та його види»

ІХ. Варіативне домашнє завдання
Підготуватися до самостійної роботи
Підготувати презентацію Життя та творчості Г.К.Андерсена.
Читати казку «Снігова королева» І-ІІ розділи


Інформаційна картка уроку літератури №_____
клас_____ дата_____
І. Тема уроку Г.К.Андерсен. «Снігова королева». Аналіз І-ІІ розділу казки
ІІ. Мета літературної освіти учня – читача: цілі, завдання
Поглибити знання учнів про літературну казку; ознайомити школярів із творчістю датського казкаря Г.К.Андерсена на прикладі його твору «Снігова королева»; розвивати навички виразного читання, самостійної роботи з книгою, аналізу тексту; сприяти вихованню моральних цінностей.
ІІІ. Очікувані результати
Сприймає великий за обсягом текст цілісно, переказує зміст казки «Снігова королева», називає особливості будови тексту, пояснює роль у будові казки антитези, складає усний опис одного із героїв казки.
ІУ. Тип і різновид уроку
Урок засвоєння нових знань
УІ. Теоретико - літературні поняття
Антитеза
УІІ. Літературно мистецькі зв'язки
Історія, образотворче мистецтво
УІІІ. Наочні засоби навчання
СД диск , тексти, виставка книг Андерсена
ІХ. Варіативне домашнє завдання
Прочитати ІІІ- ІУ розділи казки «Снігова королева».Інформаційна картка уроку літератури №_____
клас_____ дата_____
І. Тема уроку Г.К.Андерсен «Снігова королева». Аналіз ІІІ-ІУ розділу казки. Поєднання побутовості й фантастики у казках Андерсена.
ІІ. Мета літературної освіти учня – читача: цілі, завдання
поглиблювати навички аналізу тексту; розвивати логічне мислення, усне зв'язне мовлення; виховувати вміння працювати з текстом, навички уважного читання.
ІІІ. Очікувані результати: уміють аналізувати текст , відрізняють реальне від фантастичного, дають визначення антитези.

ІУ. Тип і різновид уроку
урок-подорож
УІ. Теоретико - літературні поняття
фантастичне у творі
УІІ. Літературно мистецькі зв'язки
образотворче мистецтво
УІІІ. Наочні засоби навчання
тексти казки. виставка малюнків учнів, ілюстрації до казки
ІХ. Варіативне домашнє завдання
Прочитати У розділ до казки.
Переказувати прочитане

вторник, 18 мая 2010 г.

Соколова І.І.Тема уроку: «Відгомоніла золота діброва…»
(Зображення картин природи як засіб змалювання внутрішнього стану ліричного героя в вірші Сергія Єсеніна).

Мета уроку:
 Ознайомити учнів з епізодами життя і творчості російського поета;
 розкрити особливості його лірики;
 формувати вміння вдумливого читання та аналізу ліричного твору;
 уміння визначати настрій, тональність поетичного твору й висловлювати свої власні думки та враження;
 удосконалювати навички виразного читання поезій;
 виховувати інтерес до особистості поета та його творчості, розвивати естетичні смаки, любов до поетичного слова.
Епіграф: «Його (Єсеніна) поезія є немовби розкидання обома пригорщами скарбів душі».
О.Толстой
Наочність: портрет С.Єсеніна, фотоматеріали поета, репродукції картин В.Федорова «Осінь», М.Врубеля «Бузок».
Робота на уроці
І. Мотивація навчальної діяльності.
1. Слово учителя.
Сьогодні ми познайомимося з російським поетом, який жив на рубежі ХІХ-ХХ століття. Його ім’я Сергій Єсенін.
(Запис теми, епіграфа у зошит, оголошення мети уроку).
2. Створення атмосфери уроку.
Учитель. Перш ніж познайомитися з життєвим і творчим шляхом поета, давайте послухаємо, що про Єсеніна сказали інші поети і письменники (випереджальне домашнє завдання: виписати в зошит вислови про С.Єсеніна)1) «Сергій Єсенін – не стільки людина, скільки орган, створений природою виключно для поезії, для вираження невичерпної «печалі полів», любові до всього живого у світі й милосердя, яке найбільше за все інше – заслужене». Максим Горький
2) «Я не знаю більш національного поета в Росії, він немислимий ні в якій іншій країні. За силою відкритості, безпосередності, оголеності немає рівного йому. Як ніхто, він відчував недосконалість світу, переживав цю недосконалість, як свою глибоку особисту трагедію» . Є.Винокуров.
3) «Ми любимо Єсеніна за його тонке розуміння природи, за проникнення в її глибинні таємниці». В.Федоров
4) «Ми вчимося любити нашу землю по єсенінськи, ми вчимося відчувати слово за змістом і духом по єсенінськи. Не кажучи вже про неповторну красу…його музи. І головне – ми вчимося у Сергія Єсеніна правди. В.Цибін.

ІІ. Вивчення нового матеріалу.
1. Учитель.
- Яким же він був Сергій Єсенін? Що ми можемо сказати про нього, вдивляючись в портрет поета і його фото? (Красиве, задумливо-мрійливе обличчя. Очі світяться розумом, вони ніби вдивляються в світ).
- Що ви дізналися про життя і творчість С.Єсеніна? (Випереджальне д/з).
2. Учитель: Відомий вислів про те, що, якщо світ розколюється навпіл, то тріщина проходить через серце поета – цілком і повністю стосується С.Єсеніна. Звідси той драматизм почуттів, якими сповнена його лірика, прозорість і щирість кожного слова.
Послухаємо вірш, про який зараз будемо говорити. (Підготовлений учень читає вірш напам’ять мовою оригіналу).


3. Аналіз вірша.

Яким настроєм пронизаний вірш? (Настоєм світлого смутку, тихої печалі).
Яка основна тема твору? Про що він? (Про стан душі ліричного героя, про його роздуми над прожитим життя).
Яку роль, на вашу думку, у ньому відіграють зображення природи? (Допомагає передати почуття, думки ліричного героя).
Які образи створює поет у вірші, назвіть їх? (Ліричного героя, образи діброви, беріз, журавлів, горобини, дерев, часу тощо).
Які основні, на вашу думку, які другорядні? Чому? (Звичайно, основний один – ліричний герой, інші – другорядні, що допомагають розкрити основний образ).
З чим асоціюється осінь в природі? В житті людини? (Осінь – пора завмирання, коли все готується до зими: відлітають журавлі, облітають дерева, достигла горобина. В житті людини – це час зрілості, коли юність з молодістю вже скінчилися. настає новий етап, потрібно підбивати підсумки прожитому і зробленому).
Як авторові вдалося за допомогою чого перейти від зображення осіннього пейзажу до стану ліричного героя? ( За допомогою риторичного питання: «Кого жаліть?).
Ким є герой твору за автором? Як він зобразив швидкоплинність часу, життя людини? (герой, як і кожна людина, - «подорожній» в цім світі; людське життя дуже швидкоплинне, що передається за допомогою дієслів: «зайде й полишить дім», в оригінальному тексті їх більше: «Пройдё, зайдёт и …оставит дом».
Що ж залишається? («Про всіх, що зникли, марить дика рожа». Залишається напам’ять, наслідки роботи, прожитого. А символ – «марить дика рожа…).

Учитель: Попередній висновок: за допомогою пейзажних замальовок автор внутрішній стан героя.
- давайте уважно подивимося, як співвідносяться в зображені стани природи і ліричного героя.(Знаходяться в однакових станах: в природі осінь; а ліричний герой на порозі осені в своєму житті: дає оцінку минулому, теперішньому. намагається заглянути в майбутнє)

Ще є сили жити, творити («кола багаття горобини, та не снага когось йому зігріть»), а чи є в цьому вже сенс?
- Який зміст читається в стрічці «..так я роню смутні мої слова»? (Поет пише, творить, намагається дійти до читача).
- Яка субстанція об’єднує образи природи та ліричного героя? Яка її роль? (Час. він робить свою справу: плине. Змінюються пори року, етапи життя. він і є головним суддею, саме йому на суд віддає себе герой).
- Зверніть увагу на першу і останню строфи, де зображено образ «золотої діброви». Один і той же образ, як ви думаєте? (В першій строфі – це зображення природи, в останній це вже образ життя і творчості, що віддані на суд часу).


- Чи можна, на вашу думку, ототожнити ліричного героя та образ автора? Чому? аргументуйте. (Мова йде від першої особи).
- Які художні засоби використовує автор? (Епітети: «золота діброва», «беріз веселих, небо вечорове. став голубий»; метафори: «відгомоніла діброва, журавлі не жаліють, марить дика рожа, вітер односить, кола багаття горобини»; порівняння6 «Як дерево ласкаво листя ронить, так я роню смутні свої слова»; риторичне запитання: «Кого жаліть?»).
- До якого виду лірики ви б віднесли цей вірш? (Філософської).

Учитель: таким чином, який висновок ми можемо зробити? (Природа у поета жива, вона дихає, говорить. Поет глибоко відчуває її стани, зміни, тонко бачить кольори. Природа допомагає осягнути людині, частини природи, заглянути в себе, свою душу, дати оцінку пройденому шляху).

ІУ. Літературний практикум.
Учитель: Співвідношення певних слів, явищ – це особливий літературний прийом. Він має назву паралелізм. (Запис у зошит).

Паралелізм (від грецької parallelos – «той, що іде поряд»)- аналогія уподібнення; співвідношення певного етапу чи явища природи і відповідного внутрішнього стану ліричного героя.

У. Прослуховування романсу «Відгомоніла золота діброва» у виконанні педагогів музичної школи.

УІ. Виставлення та мотивація оцінок.

УІІ. домашнє завдання: вивчити напам’ять вірш, намалювати ілюстрацію до поезії, використовуючи колористику твору.

Боєва Н.О.


Тема уроку: Від сірого вовченяти до найлютішого представника своєї породи (дослідження шляху головного героя повісті Джека Лондона «Біле ікло»).

Мета уроку: здійснити всебічний аналіз образу головного героя повісті «Біле Ікло»;
- Розглянути комплекс художніх засобів його створення у єдності та підпорядкованості авторському задуму;
- Дослідити вплив людських факторів на становлення характеру Білого Ікла;
- стосунків між людьми та світом тварин;
- здійснити аналіз ІУ розділу частини ІУ «Давуча смерть» із з'ясуванням композиційної ролі у творі;
- розвивати навички вдумливого читання та вміння аргументовано, ґрунтовно висловлювати свої думки в просторі означеної теми.

Епіграф: Воно було не таке…
Джек Лондон «Біле Ікло».

І. Організаційний момент.
Слово вчителя:
Розгляньте схеми: Зробіть висновок, яким був світ де народилося сіре вовченя ( розділ ІІІ починається словами
Воно було не таке, як його брати й сестри..
ІІ. Мета: з'ясувати, яким же був Біле Ікло?
- Чому саме таким?
- Які чинники вплинули на нього, його сформували?

Пройдемо слідом за автором, шляхом головного героя.
(Запис теми в зошит)
ІІІ. Дослідження у просторі теми уроку (у формі навчального діалогу).
- Виділіть основні періоди життя Білого ікла.
( І – й життя серед природи;
ІІ – й життя серед людей

За віком: новонароджене вовченя, вовчук та дорослий звір.
У природному житті герой немає імені, воно з'явилося у період життя у людей.
«Сіре вовченя»
- Що підсвідомо вабило сіре вовченя?
- Чому життя тягло його до світла?
(«дуже хиже», «найспритніше», найменше з усього виводку)
Зробіть висновки: Цікавість рухає його діями, відважне, пізнає науку;
- Живих треба стерегтися (куріпка);
- Живі істоти – це м'ясо, молоко матері;
- Його призначення в світі вбивати дичину і битись;
- Поки сам не виріс краще вбивати їсти маленьких;
- Світ сповнений несподіванок, небезпеки, болю;
- «рано пізнало голод»;
Сірому вовченяті дісталась інстинктивна спадщина – страх, страх Пустелі, невідомого «все незнайоме – вороже».
Записи на дошці
Закон пристосування до життя;
Закон обмеження і заборони.
Основний закон життя хижака:
«Їж, а ні – тебе з'їдять – закон поживи»
- Визначте, які риси спадкувались від батька
(Відвага, хижість, пристосованість, пізнає світ за допомогою інстинктів «було дуже схоже на одноокого, най життєздатніше ( витримувало голод, а його сестри й брати повмирали).
- Виокремимо найбільш важливі деталі з другого життєвого етапу.
- Як відбулася перша зустріч з людиною?
- Битися чи скоритися?
(Зробила вибір поведінка матері, яка тепер буде зватися іменем, що їй дали люди Кічі. Він діє за інстинктом покори).

Дайте характеристику світові людей.
- Чи є він однорідним?
- Чому потрапляє до індіанців, а не до білих людей- Хто в цьому винен?
(Сивий Бобер, він ніколи не пестив Біле Ікло, і той не здогадувався, що рука людини може бути лагідною).
Висновок: Одинак! Розвинутий розумово!
Вивів закон для себе: коритися дужчому – гнобити слабшого.
- За яких умов Біле Ікло потрапляє до Красеня Сміта?
- Як жилося у іншого господаря?
- Чому Біле Ікло повернувся до Сивого Бобра тричі?
- Що це по-вашому, прихильність, чи інстинкт?
- Які почуття мав Біле ікло до «Божевільного Бога»?
- Чиїми очима Біле Ікло бачив Красеня Сміта?
(оповідача та жителів форту Юкон).
Він був надзвичайно потворний!
(Опис Красеня Сміта зачитують учні)
- Чому Красень Сміт будь-якою ціною прагнув заволодіти Білим Іклом? (заробити на видовищах собачих боїв).
- Як склалися стосунки між Красенем Смітом та Білим Іклом? (чинить опір, але був розумний).
- Чому так?
Розділ «Царство ненависті».
- Чому автор дав таку назву розділу?
- - Як Біле Ікло поводить себе в цьому царстві?
Висновки:
- Чистим дияволом;
- Ворогом геть усьому
- Змордований, сліпо ненавидів цілий світ.
- Чому з нетерпінням став чекати бій? ( бій, то єдиний, дозволений спосіб проявити свою життєву скаргу. Свою ненависть він міг випарувати лише тоді, коли господар випускав на нього собаку).
- Чому слава «вовка – бійця» - перетворила його життя на пекло? ( він був створений для волі, а не для клітки. А люди. Які оточували його зробили життя нестерпним.
Висновок робимо у вигляді опорної таблиці.

- Визначте місце розділу «Давуча смерть» у контексті повісті (кульмінація)
(критичний момент життя Білого Ікла)
- Яке враження справив на вас розділ?
- Як ви вважаєте, хто ж є головним героєм повісті Біле Ікло чи бульдог Черокі?
- Кульмінаційний момент для людей також чи ні?
- Люди спроможні на співчуття чи ні?
- Чому автор не залишає Біле Ікло непереможеним? (не є провісником насилля).
Джек Лондон шукає гармонії між світом природи і світом людей, а жорстокість і ненависть не можуть бути підґрунтям у порозумінні.
Знайдіть у тексті деталі, що характеризують:
1. Черокі – господар Тім
2. Біле Ікло – господар Красень Сміт.
3. – Чому Відон Скотт кинув в юрбі звинувачення «Боягузи!», «Гади»!
4. Чому ніхто не заступився за Біле ікло?
5. Оцініть дії Красеня Сміта щодо півмертвого Білого Ікла.
6. Зачитайте приклади байдужості людей.
7. Оцініть дії Відона Скотта і Мета.
8. Чи схожі вони на інших людей?

Висновок: Так яким же був життєвий шлях Білого Ікла?
- Чи вважаєте ви головного героя справжнім переможцем7
- За щоб ви нагородили Біле Ікло? Аргументуйте свою відповідь.

Все змінилося в житті.
Чому у скрутні хвилини життя Білого ікла автор приводить до повісті Відона Скотта? (Мабуть для того, щоб довести. Що серед людей є справжні люди, наділені любов'ю, жагою жити в милосерді. Справедливості. Почутті гідності, жити в гармонії з природою)
ІУ. Виставлення та мотивація оцінок.
У. Домашнє завдання.
Дочитати повість до кінця. Виписати цитати, що свідчать про зміни в поведінці Білого ікла. Дати письмову відповідь: «Чому Відон Скотт став для Білого Ікла «Богом любові»?

Відвідування відкритих уроків під час проходження атестації

Районний семінар вчителів зарубіжної літератури


javascript:void(0)

понедельник, 3 мая 2010 г.

Літературна казка. Ш.Перро

Урок № 15.
Поетизація працьовитості та скромності, ідея винагороди за людські чесноти в казці Ш.Перро “Попелюшка”.

Завдання 1. Скласти план до образу Попелюшки.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. Заповнити таблицю “Герої твору”.

Герої. Зовнішність. Риси характер. Вчинки героїв
Попелюшка

Мачуха

Дочки


Завдання 3. Як ви розумієте поняття “антитеза”?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 4. Записати слова і вказати, на що вони перетворилися:
Ящірка
гарбуз
щур
миші
Попелюшка
• Чи змінилась Попелюшка? Чому? _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Чому казка закінчується одруженням бідної дівчини з принцем? _________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Якими б квітами ви зобразили образи Попелюшки, мачухи, дочок, принца? Намалюйте їх.

суббота, 1 мая 2010 г.

РЕЗЮМЕ:
Дульдієр Тетяна Володимирівна
Місце проживання: Кіровоградська область, Вільшанський район, смт. Вільшанка, вул.. Толстого 25
дом. тел. 97465, моб. тел 0661619127,
Мета: навчання в « Дистанційній академії»
Особисті дані: 22.03. 1961 р.н.
одружена
росіянка
Освіта: вища, Кіровоградський педагогічний інститут ім.. О.С.Пушкіна
вища кваліфікаційна категорія, звання «старший вчитель».
Спеціальність: вчитель зарубіжної літератури та російської мови
Досвід: Працюю в освіті з 1983 року. Спочатку у сільських школах (с.Котовське, Дорожинка Вільшанського району)
У Вільшанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів працюю з 1988 року.
Володіння іноземними мовами:
Українська (рідна)
Російська (володію вільно)
Англійська (читаю, перекладаю зі словником)
Комп’ютерні навички і знання: володію вільно Microsoft: Office, Visio, Excel тощо
Додаткова інформація:
Ключові навички і досягнення: Досвід роботи з дітьми, в колективі, вміння ефективно навчатись і навчати, знаходити необхідну інформацію. Участь у конкурсі «Учитель року» у номінації зарубіжна література. І місце в районі.
Голова шкільного та районного МО вчителів зарубіжної літератури
Інша інформація: Відповідальність, працелюбність, креативність, цілеспрямованість, ініціативність, комунікабельність, вміння та бажання навчатись і вдосконалюватись.
Мої заняття у вільний час: Діти, друзі, читання, люблю доглядати за квітами.

Пам'ятка

Як вести обговорення літературного твору
1. Перш ніж узяти участь в обговоренні літературного твору, подумайте над йо¬го змістом, жанровими ознаками та поставленими для аналізу запитаннями.
2. Головне при обговоренні — це аргументи, доказовість, переконливість зроблених висновків.
3. Сперечайтесь чесно і не спотворюйте думок та узагальнень інших учас¬ників обговорення.
4. Пам'ятайте, що кращим доказом правильності ваших відповідей є точні і незаперечні факти та приклади з тексту літературного твору, посилання на міркування самого автора чи інших письменників.
5. При висловленні власної думки говоріть чітко і зрозуміло.
6. Поважайте думки інших учасників обговорення літературного твору. Якщо ними доведена помилковість ваших висновків чи суджень, майте мужність визнати, що ви не праві.
7. Будьте уважними при обговоренні літературного твору, що надасть вам можливість усвідомити його змістову та художню своєрідність як твору

четверг, 29 апреля 2010 г.

Проектно-конструктоська модель уроку

В своїй роботі використовую ПКМУ (проектно-конструкторську модель уроку) запропоновану Шуляром В.І.
ПКМУ та його складові можуть бути укладені в робочий зошит учителя літератури, де ним будуть робитися записи відповідно до заданої технологічної моделі, який матиме такий вигляд

Інформаційна картка уроку літератури (ПКМУ)

№ клас___ дата ____


Тема уроку:

Мета літературної освіти учня-читача: цілі, завдання

Очікувані (планові) результати :


Тип і різновид уроку :

Теоретико-літературні поняття:

Літературно-мистецькі зв'язки:

Наочні засоби навчання:

Домашнє завдання:

Висновки про педагогічну та методичну діяльність претендента конкурсу «Учитель року – 2007»

Література – предмет особливий. Він передбачає напружену роботу не тільки думки й пам’яті, а й душі та серця. Мабуть цим і користується в своїй роботі вчителька зарубіжної літератури і російської мови Дульдієр Т. В.
Вона фахівець високої науково – теоретичної та методичної підготовки. Добре знає програму, сучасні вимоги до викладання зарубіжної літератури, володіє інноваційними методами, творчо їх впроваджує. За час роботи в школі вона виробила власні погляди на виховання.

Тетяна Володимирівна творчо використовує передовий педагогічний досвід учителів області Каєнка О. В, Гузь О. О, Шуляра В. І. Значне місце у її роботі займає педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського.

Творчо працює над реалізацією проблеми: «Аналіз та інтерпретація художнього тексту».
Кожен урок її чітко продуманий, завершений, емоційно і змістовно насичений пізнавальними завданнями, елементами самостійної творчості. Чітко визначає мету уроку, домагається її розкриття. На уроці іде не оцінка прочитаного матеріалу, а відверта розмова. вияв позиції учня до прочитаного, позиції автора. Тетяну Володимирівну хвилюють морально – етичні переконання, культурний рівень учнів, бо вони завтра стоятимуть біля керма нашої економіки, культури, освіти, медицини.

Торкнуся її прагнення в роботі – прищепити любов до слова, яке виростає з любові до рідного краю, України, до її людей. Учні пізнають на уроках силу художнього слова, таїну пісні, смуток плачу.
Так під час вивчення вступного уроку до теми: «Художнє відкриття срібного віку російської поезії» в 11 класі вчителька вміло створює навчальну ситуацію, в якій беруть участь «музиканти». «художники» і «літератори».
Кожна група готує цікаві повідомлення про творчих людей цього періоду.
«Літературознавці» читали вірші, аналізували їх, визначали літературний напрямок. «Музиканти» розповіли про поезії, які покладені на музику.
«Художники» ознайомили з полотнами відомих художників. В учнів піднесений настрій є бажання вивчати поезію «срібного віку», знати більше про митців того часу. Тому й запропонувала Тетяні Володимирівні провести літературний вечір: «Митці срібного віку», на якому учні детальніше познайомилися з художнім відкриттям «срібного віку», читали напам’ять поезії.

На уроці вчителька використала роботу в групах, що дало можливість не загубити жодного учня.
Тетяна Володимирівна домагається глибоких і міцних знань через постійну активізацію розумової пізнавальної діяльності учнів, створення проблемних ситуацій. Постійно дбає про те, щоб учні читали текст, а, аналізуючи його, намагається не руйнувати читацької зацікавленості, а сприяти виникненню особистісного ставлення до тексту, власної позиції щодо прочитаного.

Тому завжди запитує учнів:
- чи сподобався твір;
- яке враження залишив;
- що не зрозуміли;
- які питання поставили б автору.

На уроці зачитує найбільш цікаві епізоди, організовує дискусії.
Вивчаючи в 7 класі твір А. П. Чехова «Товстий і тонкий», вчителька вміло організувала роботу над текстом. Учні зуміли переказати оповідання від імені героїв: товстого і тонкого; розбили текст на частини, дали визначення портрету та художньої деталі, виписали окремі деталі до характеристики героїв. Добре справились із домашнім завдання: підготували лексичне значення слів товстий і тонкий, підібрали ряд назв кінофільмів з протилежним значенням.
Колективно склали схему:


АНТИТЕЗА

Література Музика Скульптура Живопис


Розкрили ознаки антитези в різних видах мистецтва. Після цієї роботи учні висловлювали своє розуміння слів А. П. Чехова: «В человеке должно быть всё прекрасно…», і просить учнів закінчить цитату письменника.
Домашнє завдання одержали по групах: виконати свою ілюстрацію, підібрати дві пісні, контрастних за тональністю, прочитати інші оповідання Чехова і підготуватися до конкурсу.

Звичайно, кожна дитина буде прагнути бути активним учасником уроку, бо то буде вже зовсім інша структура


Своїми уроками Тетяна Володимирівна переконує учнів у тому, що література допомагає піднятися над буденщиною, будить почуття і розум, примножує її знання. Разом з учнями сумує, радіє, переймається питаннями добра і зла, щастя, справедливості, милосердя.Так, в 9 класі розглядаючи конфлікт у трагедії В. Шекспіра «Гамлет» вчителька, крім роботи над текстом поставила виховну мету: виховувати уважне ставлення до людини як до особистості. Вже у випереджальному завданні учні працювали над заповнення таблиці «Носії зла», «Боротьба Гамлета зі злом». Ці таблиці мали форму квітки. контрасті кольори і .ін
На початку уроку вчителька виголосила проблемне питання:
«Що є людство – «улюблене Боже створіння» чи гурт бридких хижаків».
Досліджуючи це питання, учні спирались на текст, робили свої власні висновки. Для реалізації мети уроку вчителька використала роботу в групах: складання асоціативних схем, інсценівку і читання уривків п’єси. Все це передувало тому, що учні мали своє судження щодо проблемного питання.
А учень О. Зеленецький сказав:
«Богом в людині закладено добро і зло, а Людиною став той, хто зумів придушити зло в собі, На жаль проблема зла існує й сьогодні, а в творі вбивство –це річ – гидка, Я належу до тих, хто не має зла, хочу. щоб в житті з ним не зустрітися».
Це було сказано просто і щиро. Вчителька була задоволена, що учні зуміли дати власну оцінку діям героїв трагедії, конфлікту, що в душі кожного дев’ятикласника запалала ще одна іскорка доброти.

Навчально – виховний процес, який організовує вчителька, завжди цікавий, відрізняється новаторством та творчістю. Під умілим керівництвом свого наставника учні складають казки, вірші. легенди, загадки, пишуть твори.
Ось зразки учнівських казок.

Опря Володимир 5 – В клас
Лісова казка
Одного разу я опинився в лісі. Тихо. Лише шелестять дерева. Сідало сонце.
І раптом. що за дивина?
На галявині, оповитій смерком, з’явилась синя квіточка. Вона була така гарна та запашна! Ось кольоровий метелик сів на неї, і пролунав дзвін на весь ліс. замилувався метелик квіткою.
Квітка захитала голівкою, і метелик злетів догори. Вона посміхнулася і попрощалася з метеликом. такі бувають дива. Треба тільки помічати прекрасне навколо себе.


Учителька вдало координує й оцінює знання учнів з урахуванням всіх завдань, практикує самооцінювання учнів. Вона одна із перших у школі впроваджує метод проекту. У класі оформлено стенд «Готуємось до проекту». де учні наперед одержують завдання. Все це дає їй можливість залучити до роботи кожного учня.Тетяна Володимирівна очолює районне та шкільне методичне об’єднання. Уміло планує їх роботу проводить відкриті уроки ділиться своїми здобутками з молодими колегами. Ії урок «Тема гіркої самотності в новелі Гі де Мопасана «Перший сніг» надруковано в обласному методичному збірнику. Вона є постійним дописувачем газети «Молодіжне перехрестя». Її статті цікаві, містять багато нової інформації


ЗНР Несміх М.Ф.

Творчість учнів

Александру Блоку посвящается
Ты скифом был, пробившийся сквозь стену,
Как революция двенадцатой строфой.
Ты из души своей, вытаскивая веру,
Чтобы весь мир объять своей рукой.

Ты незнакомец. Холодеет кровь
В палатах меж гранитными полами,
И вспоминается мне вновь, и вновь
Твой образ над златыми куполами.

Ты тот Христос – в цепях и розах,
Сорвавший кандалы серебряных оков,
Ведь ты искал в ветрах и грозах
Такой родной и милый идеал

Бецан Вадим ученик 11-А класса

среда, 28 апреля 2010 г.

Дидактичні матеріали з теми "Народна казка"


ІІ. Народна казка

1. Визначте, до якого різновиду належать такі казки.

«Лисиця і журавель»

«Морозко» (побутова)

«Як солдат із сокири кашу варив» (чарівна)

«Василиса Прекрасна»

«Бременські музиканти» (про тварин)

2. Визначте, до якого різновиду належать такі казки.

«Вовк і семеро козенят»

«Пані Метелиця» (побутова)

«Казка про Синдбада-мореплавця»

«Дружина-суперечниця» (чарівна)

«Вовк і лисиця» (про тварин)

3. Доведіть, що казка «Пані Метелиця» є чарівною.

4. Доведіть, що казка «Бременські музиканти» є казкою про тварин.

5. Доведіть, що казка «Як солдат із сокири кашу варив» є побутовою.

6. Наведіть приклади традиційного початку (зачину) та закінчення (кінцівки) з відомих вам казок.

7. Назвіть чарівні предмети, які зустрічаються в казках.

8. Назвіть фантастичних героїв казок.

9. Наведіть приклади використання трикратних повторів у відомих вам казках.

10. Відновіть план до казки «Фарбований Шакал»

1) Шакал Чандарова у місті.

2) …

3) …

4) «Справедлива» роздача посад.

5) …

11. Визначте головні риси вдачі Шакала у казці «Фарбований Шакал».

12. Чим подібні казки І. Франка «Фарбований Лис» і «Фарбований Шакал»?

13. Складіть казку про твою улюблену тварину.

14. Уявіть, що вам необхідно оформити книгу казок про тварин. Спробуйте намалювати обкладинку до книги.

Дидактичні матеріали з теми "Прислів'я та приказки"

І. Прислів’я та приказки

1. Поясніть значення прислів’їв.

Скарб — не друг, зате друг — скарб. Добрі слова лікують, погані вбивають.

2. Поясніть значення прислів’їв.

Розмова без приказки — як м’ясо без солі. Маєш честь — ти людина, а без честі — тварина.

3. Поясніть значення прислів’їв.

Дим рідної країни ясніший від вогню чужини.

Не вір, що за морем на виноградній лозі сосиски ростуть.

4. Визначте тему таких прислів’їв та приказок.

У горі та недузі пізнаєш, хто твої друзі.

Жити як кішка з собакою.

5. Визначте тему таких прислів’їв та приказок.

Не роби іншим того, чого не хочеш, щоб тобі робили.

Бути на сьомому небі.

6. Визначте тему таких прислів’їв та приказок.

Світ освітлюється сонцем, а людина — знаннями.

Навчання — світло.

7. Визначте тему таких прислів’їв та приказок.

Чужими руками діставати каштани з вогню.

Працювати з вогником.

8. Доберіть відповідні прислів’я народів світу.

Язик до Києва доведе.

9. Доберіть відповідні прислів’я народів світу.

Не знаючи броду, не лізь у воду.

10. Доберіть відповідні прислів’я народів світу.

Однією рукою двох жаб не впіймаєш.

11. Наведіть схожі українське та російське прислів’я.

Ситий голодного не розуміє.

Гусь свинье не товарищ.

12. Доберіть відповідну частину до початку прислів’їв
Перлина має...


...від сміху молодієш (китайське)

Хто послухається мудрого слова,...
...приходить щастя (японське)

Від гніву старієш,...
...Києва доведе (українське)

Тема: Література і фольклор – скарбниця духовних багатств людства
Фольклор
• Чи знаєш ти, що означає слово «фольклор»?
• Запиши своє пояснення поняття «фольклор».
Фольклор – це _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Назви твори, які усно передаються від батьків до дітей.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Пригадай якнайбільше прикладів з малих жанрів фольклору.
Прислів’я: ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приказки: _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Загадки: __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Якщо хочеш стати переможцем цього конкурсу, то пригадай і запиши якнайбільше назв творів зазначених жанрів фольклору
Байки: ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Народні казки: _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дидактичні матеріали Г.К.Андерсен "Снігова королева"

5 клас літературна казка
Виконайте завдання
Завдання 1. Розташувати оповідання в правильному порядку.
"Хлопчик та дівчинка"
"Маленька розбійниця"
"… про дзеркало та скалки"
"Лапландка та фінка"
"Принц і принцеса"
"… у замку Снігової королеви"
"Садок жінки, яка знала чари"

Завдання 2. Подорож Герди.
До кожного пункту подорожі Герди доберіть предмети з лівої колонки
Велике місто. Черевички.
Річка. Дерев’яні ящики, в яких росли троянди.
Садок бабусі. Ластівки мостили гнізда.
Володіння Принцеси і Книжка з малюнками-звірами й птахами.
Принца. Горобці. Човен.
Темний ліс. Два дерев'яні солдати.
Розбійницький замок. Солом’яний капелюх.
Ліси, болота, скелясті гори. Кошик зі стиглими вишнями.
Лапландія. Золотий гребінець.
Фінляндія. Великий ворон.
Замок Снігової Королеви. Маленькі санки з конем.
Гострий блискучий ніж.
Бульдоги.
Голуби.
Олень.
Сушена риба.
Кущ з червоними ягодами.
Завдання 3. Впізнай героя. Знайдіть порівняння.
"Очі її блищали, як дві ясні зірки, проте не було в них ні спокою, ні тепла".
"ніби велика птиця майнула надворі повз вікно".
"Висока, струнка, сліпучо-біла".
"Знає, скільки в країні квадратних миль і жителів, знає всі чотири дії арифметики".
"Волосся кучерявилось і оточувало золотим сяйвом свіженьке, кругле, мов троянда личико".
"Вона прочитала всі газети на світі і вже забула все, що прочитала".
"Дужча за Герду, ширша в плечах і смаглява".
"Очі були чорні, але якісь сумні".
"Сила – в її серці".
"Поцілував її в самісінькі губи, і з очей у нього побігли великі блискучі сльози".

Завдання 4. Дорога назад. Що нового?
І. Північний Олень

Олениха

Фінка

Лапландка

Ліс. Розбійниця.
Принц і Принцеса
Ворон

Робота методичного об'єднання

Методичне об’єднання вчителів зарубіжної літератури та російської мови керівник ШМО – Дульдієр Т.В. нараховує 6-ть осіб. З них вищу категорію мають четверо вчителів, звання „старший учитель” – чотири; І категорію має один вчитель.
Такий якісний склад учителів забезпечує викладання зарубіжної літератури на належному рівні, дає можливість реалізувати шкільну науково-методичну проблему :
МО працювало над удосконаленням уроку як основної форми навчально-виховної роботи, над запровадженням нових, активних форм і методів навчання, передових педагогічних технологій як способів активізації самостійної творчої діяльності учнів.
Систематично проводились засідання МО, на яких вчителі знайомилися з новинками методичної та психолого-педагогічної літератури, обмінювалися досвідом шляхів і методів вивчення літератури з урахуванням доступності творів для учнівського сприйняття, методики аналізу великих за обсягом епічних творів в умовах відсутності достатньої кількості текстів українською мовою.
Члени МО під час консультацій розробили завдання для тематичного оцінювання знань та вмінь учнів з предмету, які б забезпечували об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів і рівня їхньої компетентності і водночас врахували індивідуальний підхід до особистості учнів та сприяли їхньому самовиявленню. Учителі МО протягом 2008 -2009 н. р. брали активну участь у роботі районних семінарів.
В межах семінарів були дані відкриті уроки з використанням мультимедійних технологій, групових форм роботи та елементами інтерактивних технологій. Учителями Дульдієр Т.В. (відкритий урок в 11 класі «Срібне століття російської поезії», Владова О.В – відкритий урок «Ш. Перро – засновник літературної європейської казки).
Активно працює творча група під керівництвом Боєвої Н.О. На районному семінарі було представлено відкрите засідання творчої групи «Шляхи аналізу літературного твору». Вчителі Соколова І.І, Владова О.В, Боєва Н.О. підготували моделі уроків за оповіданням І.Буніна «Красавица».
Учителями зарубіжної літератури і російської мови приділяється надзвичайно велика увага формуванню культурно-пізнавальних інтересів, естетичного смаку учнів за умов панування в суспільстві масової субкультури, багато робиться для розвитку творчих здібностей учнів.
Основні завдання, які ставлять члени МО:
Вчителі зарубіжної літератури та російської мови ставлять перед собою завдання:
Підвищувати роль зарубіжної літератури та російської мови.
На уроках і позакласних заходах посилити роботу по вихованню загальнолюдських цінностей, милосердя, любові до людини, працелюбності, бережливого ставлення до природи.
Формувати в учнів уміння самостійно поповнювати знання, застосовуючи їх у своїй практиці.
Удосконалювати структуру та методи посилення уроків різного типу, активно зміцнювати міжпредметні взаємозв’язки, активізувати позакласну роботу.
Звертати більше уваги на диференційований підхід до слабовстигаючих учнів.
Дооформити кабінети, поповнювати їх технічними засобами, замінити стендами художньою літературою.
Вивчати та впроваджувати в практику передовий досвід вчителів школи, району, області.
Постійно дбати про підвищення фахового рівня.

Виходячи із науково-методичної проблеми школи «Організація інтелектуально-пізнавальної діяльності у навчально-виховному процесі на основі творчої спадщини В.О.Сухомлинського ».
МО зарубіжних словесників спрямовує свою роботу на реалізацію проблеми:
“ Розвиток творчої особистості в умовах розбудови школи України, виховання моральних якостей учнів засобами зарубіжної літератури та російської мови»
«Як створити коллектив однодумців, об’єднаних єдиною педагогічною ідеєю.
«Педагогічна ідея—це крила, на яких підноситься колективна творчість. Ідея надихає коллектив, і починається найцікавіше й найпотрібніше в шкільному житті—колективна дослідницька робота».
В.О.Сухомлинський.
 “Учитель – це скрипаль дитячих сердець: як поведе смичком, таку мелодію й почує…”.
Саме таким девізом керуються вчителі зарубіжної літератури нашої школи.

вторник, 27 апреля 2010 г.

Дидактичні матеріали

5.Дидактичні матеріали
1. М.Булгаков «Майстер і Маргарита». Картки для аналізу тексту.
2. ОЛС з теми «Билини».
3. Тестові завдання відкритої та закритої форми для 5-11 класів.
4. Дидактичні матеріали з теми «Літературна казка» 5 клас
5. Дидактичні матеріали з теми «Пригоди і фантастика» 7 клас.
6. Роздатковий матеріал з теми М.В.Гоголь «Тарас Бульба».
7. Літературні диктанти 8 клас.
8. Літературні диктанти 9 клас.
9. Літературна диктанти 10-11 класи.
10. Схеми і таблиці виготовлені вчителем та учнями.

Доповіді та виступи

 Доповіді:
1. Використання мультимедійних технологій на уроках зарубіжної літератури.
2. Формування читацької компетентності школярів та їх відображення у сучасному змісті шкільної літературної освіти.
3. Інноваційні педагогічні технології в процесі поглибленого вивчення літератури: «за» і «проти».
4. Сучасні технології формування педагогічної творчості як складової професійної компетентності вчителя – словесника в системі методичної роботи із зарубіжної літератури.

відкриті уроки

3. Методичні доробки:

 Відкриті уроки:
1. А.П.Чехов «Воскресіння людської душі» в оповіданні «Скрипка Ротшильда».
2. Срібне століття російської поезії «Мой волшебный серебряный век».
3. Байка у світовій літературі.
4. Урок-презентація «Англієць, який любив Індію» Р.Кіплінг.
5. Урок позакласного читання. Л.Улицька «Котёнок Господа Бога».
6. Урок-путешествие «Глагол как часть речи».

Проблеми над якими працюю

1. Проблема над якою працюю:

«Мультимедійний супровід викладання світової літератури та російської мови».


2. Проблема школи:

Організація інтелектуально-пізнавальної діяльності у навчально-виховному процесі на основі творчої спадщини
В.О.Сухомлинського

Моє педагогічне кредо

« … Найдосвідченіший педагог ніколи не повинен спинятися на досягнутому, бо якщо немає руху вперед, то неминуче починається відставання».
В.О.Сухомлинський


Моє життєве кредо:

«Любити життя, і цінувати кожну його хвилину, нести радість, у книгах-шукати істину, у людях – мудрість».

Загальні відомості про вчителя

Дата народження - 22 березня 1961 рік м. Одеса
Освіта - вища
Кваліфікація - вища
Звання - «старший вчитель»
Спеціальність - вчитель російської мови та літератури
Стаж роботи - 30 років
Предмети, які викладаю - світову  літературу, російську мову, художню культуру
Відомості про підвищення кваліфікації -
16.04-27.04. 2007 рік Кіровоградський інститут післядипломної освіти
ім.. В.О. Сухомлинського
Винагороди: грамоти районного відділу освіти, обласного відділу освіти та районної державної адміністрації.

Педагогічне есе

                         Моє покликання учитель
Вчитель, наставник – ці поняття можна віднести до вічних. Скільки існує людство, стільки буде існувати поняття «вчитель».
Дуже просте тлумачення – це людина, яка наставляє, передає свої знання, вміння іншій людині. Вчитель – артист. Його роль триває не годину і не дві, а довгі роки. Він повністю занурюється у свою роль, живе нею.
Вчитель – лікар. Лікар, який лікує не тільки тіло, а й душу. Багатьох своїх «пацієнтів» лікує роками, багато з них не хочуть і не прагнуть лікуватися. Пройде багато років перш ніж «пацієнт» відчує. Що дав йому вчитель і подякує йому за це.
Вчитель – будівник. Він будує людські долі. Але при цьому не треба забувати, що вони не з бетону, а з кришталю. Одне невірне слово, неакуратний рух і можна зламати все, що будував так довго..
У той же час вчитель – проста людина. Зі своїми радощами і печалями, проблемами. Він багатогранний і цікавий, добрий і суворий, справедливий і непідкупний. Звідки ж бере свої сили вчитель, щоб одночасно бути вихователем і педагогом, артистом і скульптором, батьком і матір’ю.
Я розумію, що зараз школа переживає не найкращі часи. Вона відображає і несе в собі всі проблеми нашого суспільства. Але я люблю свою роботу. У даний час не престижно бути вчителем, у школі залишились закохані, вірні їй люди, готові завжди на самопожертву в ім’я майбутнього. Для мене моя професія важлива. З дитинства мріяла стати вчителем. І ось уже 27 років віддаю цій справі свою душу і серце. Кожного дня на мене дивляться очі моїх учнів. За партами майбутнє України. І в цьому майбутньому жити і мені. І від того, якими стануть ці учні, залежить не тільки життя країни, але моє життя теж.
Яким повинен бути сучасний вчитель? Ставлю це питання, і думаю, що він на своїх уроках повинен бути і актором, художником, творцем. Бути яскравою і привабливою особистістю, щоб у ній відчувалася сила волі і душі – ось це головне, що характеризує сучасного вчителя. Цьому вчать багато прочитаних книг, сотні пройдених доріг і велика кількість людей, яких я зустріла на своєму шляху. Цьому вчать труднощі, які траплялись на моєму шляху, але з кожним разом, долаючи перешкоди, я ставала сильнішою. Цьому вчать мене мої учні, день в день, від уроку до уроку. Сократ сказав: «…навчаючи, вчимося самі». І треба бути здібним учнем, щоб зрозуміти і прийняти всі уроки, які тобі дало життя, і стати справжнім вчителем. Треба вірити у свої сили і сили тих чиї очі кожного дня, з надією дивляться на тебе.
В.О.Сухомлинський говорив: «Учитель готується до хорошого уроку все своє життя..»
Кожен урок вчителя – це маленький спектакль, який зворушить струни дитячих душ, і якщо ці струни дзвенять, як єдина мелодія, значить, вчитель відбувся. Я вірю, що мої найкращі уроки ще попереду. І продовжувати їх буде саме життя. Завжди думаю про те, чи стануть мої уроки для учнів проповіддю Добра, Честі, Милосердя, Справедливості. Моє покликання – учитель… Чим більше викладаю літературу, тим більше відчуваю відповідальність. Відповідальність, тому що мені довірили маленьку душу, а я повинна створити Людину, і не просто Людину, а читача, творця, митця. Як це зробити? Одвічне питання…Мій досвід підказує мені, що я обрала вірний шлях.

Мета створення портфоліо

Мета створення мого портфоліо:
- Продемонструвати найбільш значущі результати практичної діяльності для оцінки своєї професійної
компетентності;
- Проаналізувати, узагальнити і систематизувати свій педагогічний досвід;
- Об'єктивно оцінити свої можливості і спланувати свою роботу для подальшого досягнення більш високих результатів.
- Систематизація досвіду роботи з науково- методичної проблеми в період між черговими атестаціями (2007-2012 н.р)
- Презентація навчальних матеріалів, творчих доробків та досягнень;
- Демонстрація для колег можливостей сфери використання новітніх технологій.


Запрошую до співпраці вчителів, які прагнуть вдосконалюватися і творити, стати справжнім майстром своєї нелегкої праці.