Методична робота - інтелектуальна основа для педагогічної майстерності. В.О.Сухомлинський

Powered By Blogger

вторник, 27 июля 2010 г.

Урок 2

Тема уроку: Цикл билин про Іллю Муромця.
Билина "Ілля Муромець", "Ілля Муромець і Соловей-Розбійник".
Втілення народних уявлень про патріотизм, героїзм, ідеальних народних
героїв.


Мета уроку: Познайомити учнів з перлинами усної народної творчості;
поглибити поняття "билина" і показати відображення історичних подій в билинному жанрі;
продовжувати формувати вміння складати сюжетно-композиційні плани і плани-характеристики героя, вміння працювати з текстом на основі аналітичного читання;
звернути увагу на художні особливості билини. Тип уроку: урок аналізу художнього твору. Наочність (див. урок№1).

Словникова робота: зцілення, каліки, ініціація - посвячення молодої людини в дорослого.


Структура уроку
1. Підготовка до сприйняття теми.
2. Оголошення теми, мети, завдань уроку.
3. Актуалізація опорних знань.
4. Мотивація навчальної діяльності.
А) Вступне слово вчителя
Б) Вивчення нового матеріалу
Аналіз билин "Ілля Муромець" та "Ілля Муромець і Соловей-Розбійник"
В) Складання плану-характеристики.
5. Висновки.


6. Підведення підсумків.
7. Оцінювання учнів.
8. Домашнє завдання.


Талановитий народ створив багатий фольклор: мудрі прислів'я, приказки, хитрі загадки, чарівні казки, героїчні билини. В них відобразилися гідність і розум народу, його моральне обличчя і душа, історична пам'ять народу. В них прославляється Русь богатирська.
Центральною фігурою билинного епосу є Ілля Муромець. Про нього існує найбільша кількість билин, йому присвячена наукова література.
Головні сюжетні складові билини про Іллю:
1) Ілля отримує богатирську силу;
2) зустріч зі Святогором;
3) подорож Іллі в Київ і зустріч зі Соловйом-Розбійником;
4) три подорожі Іллі;
5) сварка Іллі з князем Володимиром;
6) Ілля в Цар-граді;
7) Ілля і Жировін;
8) Ілля та Ідолище;
9) бій Іллі з поліницей;
10) бій Іллі з сином.


Мета нашого уроку: познайомитися з деякими билинами.


II Вивчення нового матеріалу.
1. Бесіда з метою актуалізації опорних знань.
- Згадайте, що означає билина як жанр героїчного епосу? (Зв'язна розповідь про билину)
- Виділіть основні сюжетно-композиційні елементи билини. (План композиції)
- Що входить в поняття "характеристика" головного героя?
Перед вами будуть стояти дві задачі: В ході уроку скласти фрагменти плану-
характеристики героя (І в); план історії життя Іллі Муромця.
Самостійно визначте: що ви повинні знати і запам'ятати, чого навчитися?
Довести, що представлені твори відносяться до жанру билини.
Як три богатиря потрапили в билини? Хто вони? В який час жили? - ці питання і
по сьогодні хвилюють вчених.
Казкові богатирі, яких зобразив на картині Васнєцов, мали реальні прототипи. Прототип Альоши Поповича - Ольбег Ратиборович. Вчені визначили дату одного із його подвигів - вбивство Тугарина Змієвича. Відомо, що це ніхто інший, як Хан Тугарин, вбитий під час походу на Русь. Його звали Змієвичем тому, що він належав до династії Шураканідів.
Про реальний прототип Іллі Муромця вчені дізналися із запису Еріх Лясоти, котрий виконував дипломатичне доручення германського літератора.


Послухаємо повідомлення дослідницької творчої групи. "Загадковий богатир".


II Аналіз билини
- Що ви дізналися про Іллю Муромця, прочитавши билину "Ілля Муромець"?
- Коротко перекажіть зміст билини з елементами виразного читання?


Вчитель: Билина "Зцілення Іллі Муромця" відкриває поетичну біографію богатиря. Створена вона пізніше, ніж билини про героїчні подвиги Іллі. Зустрічається частіше у формі казки.
В билині відображені обряди давньоруської епохи і посвячення юнака в доросле життя.
Спершу ми бачимо Іллю, який сидить на печі, де він перебуває з народження.


Історична довідка
Піч в традиційних уявленнях східних слов'ян є жіночим атрибутом. Безпосередньо коло печі розміщувався так званий і "бабин кут". Піч відігравала важливу роль в народжувальній обрядовості - зв'язок хлопчиків з * жіночим началом (Укр. приказка "Піч нам рідна мати").
(Всім трьом групам дається завдання)
I група. Битва під Черніговим.
Зустріч з Соловйом-Розбійником.
II група. Приїзд до Києва.
III група. Розправа з Соловйом-Розбійником.
II. 1) Виразне читання вчителем билини на фоні музики Римського-Корсакова. Далі учні читають самостійно. 2) Аналіз змісту билини Бесіда
- Про які подвиги Іллі Муромця ви дізналися?
- Чому билина називається "Ілля Муромець і Соловей-Розбійник"?
- Що являється композиційним центром билини? Чому?
- Через які випробування проходить герой до зустрічі із Соловйом-Розбійником?
(Учні зачитують уривки із билини і коментують їх, зосереджуються на вчинках героях, одночасно оформляють композиційний план).
- Які художні засоби допомагають створити образ грізної вражої сили?
- Що символізує Соловей-Розбійник? Чому так важко його перемогти?
- Як він описується в билині?
- Яке враження справив на вас Ілля Муромець?
- В яких епізодах проявляється його хоробрість, безкорисливість, справедливість, самоповагу.
(Приїзд Іллі в Київ. Розмова з князем)


З. Виразне читання в ролях.

(Меч, щит, спис)
- Що ви дізналися про традиції і обряди східних слов'ян із билини про Іллю Муромця?
(Є всі елементи ініціації, посвята отрока в дорослого)
Обряд посвяти у воїни, який існував в Давній Русі:
- звільнення від жіночого начала;
- переродження і отримання імені;
- випробування головних якостей, необхідних для подальшого життя;
- отримання атрибутів дорослого чоловіка-воїна (кінь, зброя, обладунки). Каліки - це не просто мандрівники, це люди, які наділені великою силою. Вони навіть перевершували силою богатирів.


Сила, яка була дана Іллі - це сила захисту рідної землі.


Узагальнення матеріалу про героя. Історія життя богатиря Іллі Муромця.
Учні зачитують варіанти плану.
1. Походження Іллі
а) із села Карачарова;
б) хліборобський син;
2. Зцілення Іллі - посвячення в богатирі.
3. Подвиги богатиря.
4. Риси характеру Іллі
а) любов до рідної землі;
б) мужність, стійкість;
в) розум;
г) справедливість;


Аналіз билини "Ілля Муромець і Соловей-Розбійник"


Завдання: протягом 2 хвилин пригадати зміст тексту, підготуватись до
виразного читання та аналізу сюжетно-композиційної побудови

Історична довідка про князя Володимира.
4. Бесіда
Як веде себе Ілля з князем Володимиром?
(Не хилив голови, говорить з ним, як з рівним).
Порівняйте відношення народу до князя і Іллі.
(До Іллі - повага, до князя - презирство, Ілля - хоробрий, справедливий, а князь - боягуз, змій. Навіть Соловей-Розбійник з повагою відноситься до Іллі Муромця.)
Чому до князя таке відношення народу?
Найдіть прикмети часу в билині?
III. Закріплення. Докажіть, що билина "Ілля Муромець" по своїй композиції відповідає жанру билини?
IV Аналіз образу Іллі.
Складання характеристики героя (самостійна робота учнів).
Висновок: Ілля Муромець - захисник народу рідної землі. Ідеальний герой.


V. Висновки та узагальнення.


VI. Оцінювання учнів.


VII. Домашнє завдання.
Прочитати англійську Баладу про Робін Гуда. Опрацювати тему в підручнику. Скласти 20 запитань до тексту.

Комментариев нет:

Отправить комментарий