Методична робота - інтелектуальна основа для педагогічної майстерності. В.О.Сухомлинський

Powered By Blogger

суббота, 1 октября 2011 г.

Підготовка до уроку

Тема уроку

Зображення людського суспільства в якому не має місця ангелам! Хто зрозуміє ангела?

За оповіданням Г.Маркеса “Стариган з крилами”

Мета уроку (навчальна, розвивальна, виховна)

Навчальна: допомогти учням збагнути ідею твору, мотиви поведінки персонажів, їхні характери;

Розвивальна: розвивати навички аналізу художнього твору; розкрити коло основних проблем твору;

Виховна: виховувати почуття взаємодопомоги, тривоги за долю ближнього. доброти, милосердя.

Тип уроку

Поглиблена робота над текстом твору

Основні терміни і поняття для вивчення

«МАГІЧНИЙ РЕАЛІЗМ», добро, милосердя, янголи

Обладнання

Тексти твору, портрет письменника, ілюстрації до твору.

Форми роботи

Індивідуальні та групові.

Методичні прийоми мотивації навчання

Мозковий штурм, асоціативний диктант, психологічна розминка

Методичні прийоми перевірки домашнього завдання

Інтерактивні методи: сенкан, займи позицію, залиш останнє слово за собою

Міжпредметні зв’язки

Образотворче мистецтво, українська література