Методична робота - інтелектуальна основа для педагогічної майстерності. В.О.Сухомлинський

Powered By Blogger

вторник, 18 мая 2010 г.

Соколова І.І.Тема уроку: «Відгомоніла золота діброва…»
(Зображення картин природи як засіб змалювання внутрішнього стану ліричного героя в вірші Сергія Єсеніна).

Мета уроку:
 Ознайомити учнів з епізодами життя і творчості російського поета;
 розкрити особливості його лірики;
 формувати вміння вдумливого читання та аналізу ліричного твору;
 уміння визначати настрій, тональність поетичного твору й висловлювати свої власні думки та враження;
 удосконалювати навички виразного читання поезій;
 виховувати інтерес до особистості поета та його творчості, розвивати естетичні смаки, любов до поетичного слова.
Епіграф: «Його (Єсеніна) поезія є немовби розкидання обома пригорщами скарбів душі».
О.Толстой
Наочність: портрет С.Єсеніна, фотоматеріали поета, репродукції картин В.Федорова «Осінь», М.Врубеля «Бузок».
Робота на уроці
І. Мотивація навчальної діяльності.
1. Слово учителя.
Сьогодні ми познайомимося з російським поетом, який жив на рубежі ХІХ-ХХ століття. Його ім’я Сергій Єсенін.
(Запис теми, епіграфа у зошит, оголошення мети уроку).
2. Створення атмосфери уроку.
Учитель. Перш ніж познайомитися з життєвим і творчим шляхом поета, давайте послухаємо, що про Єсеніна сказали інші поети і письменники (випереджальне домашнє завдання: виписати в зошит вислови про С.Єсеніна)1) «Сергій Єсенін – не стільки людина, скільки орган, створений природою виключно для поезії, для вираження невичерпної «печалі полів», любові до всього живого у світі й милосердя, яке найбільше за все інше – заслужене». Максим Горький
2) «Я не знаю більш національного поета в Росії, він немислимий ні в якій іншій країні. За силою відкритості, безпосередності, оголеності немає рівного йому. Як ніхто, він відчував недосконалість світу, переживав цю недосконалість, як свою глибоку особисту трагедію» . Є.Винокуров.
3) «Ми любимо Єсеніна за його тонке розуміння природи, за проникнення в її глибинні таємниці». В.Федоров
4) «Ми вчимося любити нашу землю по єсенінськи, ми вчимося відчувати слово за змістом і духом по єсенінськи. Не кажучи вже про неповторну красу…його музи. І головне – ми вчимося у Сергія Єсеніна правди. В.Цибін.

ІІ. Вивчення нового матеріалу.
1. Учитель.
- Яким же він був Сергій Єсенін? Що ми можемо сказати про нього, вдивляючись в портрет поета і його фото? (Красиве, задумливо-мрійливе обличчя. Очі світяться розумом, вони ніби вдивляються в світ).
- Що ви дізналися про життя і творчість С.Єсеніна? (Випереджальне д/з).
2. Учитель: Відомий вислів про те, що, якщо світ розколюється навпіл, то тріщина проходить через серце поета – цілком і повністю стосується С.Єсеніна. Звідси той драматизм почуттів, якими сповнена його лірика, прозорість і щирість кожного слова.
Послухаємо вірш, про який зараз будемо говорити. (Підготовлений учень читає вірш напам’ять мовою оригіналу).


3. Аналіз вірша.

Яким настроєм пронизаний вірш? (Настоєм світлого смутку, тихої печалі).
Яка основна тема твору? Про що він? (Про стан душі ліричного героя, про його роздуми над прожитим життя).
Яку роль, на вашу думку, у ньому відіграють зображення природи? (Допомагає передати почуття, думки ліричного героя).
Які образи створює поет у вірші, назвіть їх? (Ліричного героя, образи діброви, беріз, журавлів, горобини, дерев, часу тощо).
Які основні, на вашу думку, які другорядні? Чому? (Звичайно, основний один – ліричний герой, інші – другорядні, що допомагають розкрити основний образ).
З чим асоціюється осінь в природі? В житті людини? (Осінь – пора завмирання, коли все готується до зими: відлітають журавлі, облітають дерева, достигла горобина. В житті людини – це час зрілості, коли юність з молодістю вже скінчилися. настає новий етап, потрібно підбивати підсумки прожитому і зробленому).
Як авторові вдалося за допомогою чого перейти від зображення осіннього пейзажу до стану ліричного героя? ( За допомогою риторичного питання: «Кого жаліть?).
Ким є герой твору за автором? Як він зобразив швидкоплинність часу, життя людини? (герой, як і кожна людина, - «подорожній» в цім світі; людське життя дуже швидкоплинне, що передається за допомогою дієслів: «зайде й полишить дім», в оригінальному тексті їх більше: «Пройдё, зайдёт и …оставит дом».
Що ж залишається? («Про всіх, що зникли, марить дика рожа». Залишається напам’ять, наслідки роботи, прожитого. А символ – «марить дика рожа…).

Учитель: Попередній висновок: за допомогою пейзажних замальовок автор внутрішній стан героя.
- давайте уважно подивимося, як співвідносяться в зображені стани природи і ліричного героя.(Знаходяться в однакових станах: в природі осінь; а ліричний герой на порозі осені в своєму житті: дає оцінку минулому, теперішньому. намагається заглянути в майбутнє)

Ще є сили жити, творити («кола багаття горобини, та не снага когось йому зігріть»), а чи є в цьому вже сенс?
- Який зміст читається в стрічці «..так я роню смутні мої слова»? (Поет пише, творить, намагається дійти до читача).
- Яка субстанція об’єднує образи природи та ліричного героя? Яка її роль? (Час. він робить свою справу: плине. Змінюються пори року, етапи життя. він і є головним суддею, саме йому на суд віддає себе герой).
- Зверніть увагу на першу і останню строфи, де зображено образ «золотої діброви». Один і той же образ, як ви думаєте? (В першій строфі – це зображення природи, в останній це вже образ життя і творчості, що віддані на суд часу).


- Чи можна, на вашу думку, ототожнити ліричного героя та образ автора? Чому? аргументуйте. (Мова йде від першої особи).
- Які художні засоби використовує автор? (Епітети: «золота діброва», «беріз веселих, небо вечорове. став голубий»; метафори: «відгомоніла діброва, журавлі не жаліють, марить дика рожа, вітер односить, кола багаття горобини»; порівняння6 «Як дерево ласкаво листя ронить, так я роню смутні свої слова»; риторичне запитання: «Кого жаліть?»).
- До якого виду лірики ви б віднесли цей вірш? (Філософської).

Учитель: таким чином, який висновок ми можемо зробити? (Природа у поета жива, вона дихає, говорить. Поет глибоко відчуває її стани, зміни, тонко бачить кольори. Природа допомагає осягнути людині, частини природи, заглянути в себе, свою душу, дати оцінку пройденому шляху).

ІУ. Літературний практикум.
Учитель: Співвідношення певних слів, явищ – це особливий літературний прийом. Він має назву паралелізм. (Запис у зошит).

Паралелізм (від грецької parallelos – «той, що іде поряд»)- аналогія уподібнення; співвідношення певного етапу чи явища природи і відповідного внутрішнього стану ліричного героя.

У. Прослуховування романсу «Відгомоніла золота діброва» у виконанні педагогів музичної школи.

УІ. Виставлення та мотивація оцінок.

УІІ. домашнє завдання: вивчити напам’ять вірш, намалювати ілюстрацію до поезії, використовуючи колористику твору.

Боєва Н.О.


Тема уроку: Від сірого вовченяти до найлютішого представника своєї породи (дослідження шляху головного героя повісті Джека Лондона «Біле ікло»).

Мета уроку: здійснити всебічний аналіз образу головного героя повісті «Біле Ікло»;
- Розглянути комплекс художніх засобів його створення у єдності та підпорядкованості авторському задуму;
- Дослідити вплив людських факторів на становлення характеру Білого Ікла;
- стосунків між людьми та світом тварин;
- здійснити аналіз ІУ розділу частини ІУ «Давуча смерть» із з'ясуванням композиційної ролі у творі;
- розвивати навички вдумливого читання та вміння аргументовано, ґрунтовно висловлювати свої думки в просторі означеної теми.

Епіграф: Воно було не таке…
Джек Лондон «Біле Ікло».

І. Організаційний момент.
Слово вчителя:
Розгляньте схеми: Зробіть висновок, яким був світ де народилося сіре вовченя ( розділ ІІІ починається словами
Воно було не таке, як його брати й сестри..
ІІ. Мета: з'ясувати, яким же був Біле Ікло?
- Чому саме таким?
- Які чинники вплинули на нього, його сформували?

Пройдемо слідом за автором, шляхом головного героя.
(Запис теми в зошит)
ІІІ. Дослідження у просторі теми уроку (у формі навчального діалогу).
- Виділіть основні періоди життя Білого ікла.
( І – й життя серед природи;
ІІ – й життя серед людей

За віком: новонароджене вовченя, вовчук та дорослий звір.
У природному житті герой немає імені, воно з'явилося у період життя у людей.
«Сіре вовченя»
- Що підсвідомо вабило сіре вовченя?
- Чому життя тягло його до світла?
(«дуже хиже», «найспритніше», найменше з усього виводку)
Зробіть висновки: Цікавість рухає його діями, відважне, пізнає науку;
- Живих треба стерегтися (куріпка);
- Живі істоти – це м'ясо, молоко матері;
- Його призначення в світі вбивати дичину і битись;
- Поки сам не виріс краще вбивати їсти маленьких;
- Світ сповнений несподіванок, небезпеки, болю;
- «рано пізнало голод»;
Сірому вовченяті дісталась інстинктивна спадщина – страх, страх Пустелі, невідомого «все незнайоме – вороже».
Записи на дошці
Закон пристосування до життя;
Закон обмеження і заборони.
Основний закон життя хижака:
«Їж, а ні – тебе з'їдять – закон поживи»
- Визначте, які риси спадкувались від батька
(Відвага, хижість, пристосованість, пізнає світ за допомогою інстинктів «було дуже схоже на одноокого, най життєздатніше ( витримувало голод, а його сестри й брати повмирали).
- Виокремимо найбільш важливі деталі з другого життєвого етапу.
- Як відбулася перша зустріч з людиною?
- Битися чи скоритися?
(Зробила вибір поведінка матері, яка тепер буде зватися іменем, що їй дали люди Кічі. Він діє за інстинктом покори).

Дайте характеристику світові людей.
- Чи є він однорідним?
- Чому потрапляє до індіанців, а не до білих людей- Хто в цьому винен?
(Сивий Бобер, він ніколи не пестив Біле Ікло, і той не здогадувався, що рука людини може бути лагідною).
Висновок: Одинак! Розвинутий розумово!
Вивів закон для себе: коритися дужчому – гнобити слабшого.
- За яких умов Біле Ікло потрапляє до Красеня Сміта?
- Як жилося у іншого господаря?
- Чому Біле Ікло повернувся до Сивого Бобра тричі?
- Що це по-вашому, прихильність, чи інстинкт?
- Які почуття мав Біле ікло до «Божевільного Бога»?
- Чиїми очима Біле Ікло бачив Красеня Сміта?
(оповідача та жителів форту Юкон).
Він був надзвичайно потворний!
(Опис Красеня Сміта зачитують учні)
- Чому Красень Сміт будь-якою ціною прагнув заволодіти Білим Іклом? (заробити на видовищах собачих боїв).
- Як склалися стосунки між Красенем Смітом та Білим Іклом? (чинить опір, але був розумний).
- Чому так?
Розділ «Царство ненависті».
- Чому автор дав таку назву розділу?
- - Як Біле Ікло поводить себе в цьому царстві?
Висновки:
- Чистим дияволом;
- Ворогом геть усьому
- Змордований, сліпо ненавидів цілий світ.
- Чому з нетерпінням став чекати бій? ( бій, то єдиний, дозволений спосіб проявити свою життєву скаргу. Свою ненависть він міг випарувати лише тоді, коли господар випускав на нього собаку).
- Чому слава «вовка – бійця» - перетворила його життя на пекло? ( він був створений для волі, а не для клітки. А люди. Які оточували його зробили життя нестерпним.
Висновок робимо у вигляді опорної таблиці.

- Визначте місце розділу «Давуча смерть» у контексті повісті (кульмінація)
(критичний момент життя Білого Ікла)
- Яке враження справив на вас розділ?
- Як ви вважаєте, хто ж є головним героєм повісті Біле Ікло чи бульдог Черокі?
- Кульмінаційний момент для людей також чи ні?
- Люди спроможні на співчуття чи ні?
- Чому автор не залишає Біле Ікло непереможеним? (не є провісником насилля).
Джек Лондон шукає гармонії між світом природи і світом людей, а жорстокість і ненависть не можуть бути підґрунтям у порозумінні.
Знайдіть у тексті деталі, що характеризують:
1. Черокі – господар Тім
2. Біле Ікло – господар Красень Сміт.
3. – Чому Відон Скотт кинув в юрбі звинувачення «Боягузи!», «Гади»!
4. Чому ніхто не заступився за Біле ікло?
5. Оцініть дії Красеня Сміта щодо півмертвого Білого Ікла.
6. Зачитайте приклади байдужості людей.
7. Оцініть дії Відона Скотта і Мета.
8. Чи схожі вони на інших людей?

Висновок: Так яким же був життєвий шлях Білого Ікла?
- Чи вважаєте ви головного героя справжнім переможцем7
- За щоб ви нагородили Біле Ікло? Аргументуйте свою відповідь.

Все змінилося в житті.
Чому у скрутні хвилини життя Білого ікла автор приводить до повісті Відона Скотта? (Мабуть для того, щоб довести. Що серед людей є справжні люди, наділені любов'ю, жагою жити в милосерді. Справедливості. Почутті гідності, жити в гармонії з природою)
ІУ. Виставлення та мотивація оцінок.
У. Домашнє завдання.
Дочитати повість до кінця. Виписати цитати, що свідчать про зміни в поведінці Білого ікла. Дати письмову відповідь: «Чому Відон Скотт став для Білого Ікла «Богом любові»?

Відвідування відкритих уроків під час проходження атестації

Районний семінар вчителів зарубіжної літератури


javascript:void(0)

понедельник, 3 мая 2010 г.

Літературна казка. Ш.Перро

Урок № 15.
Поетизація працьовитості та скромності, ідея винагороди за людські чесноти в казці Ш.Перро “Попелюшка”.

Завдання 1. Скласти план до образу Попелюшки.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. Заповнити таблицю “Герої твору”.

Герої. Зовнішність. Риси характер. Вчинки героїв
Попелюшка

Мачуха

Дочки


Завдання 3. Як ви розумієте поняття “антитеза”?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 4. Записати слова і вказати, на що вони перетворилися:
Ящірка
гарбуз
щур
миші
Попелюшка
• Чи змінилась Попелюшка? Чому? _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Чому казка закінчується одруженням бідної дівчини з принцем? _________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Якими б квітами ви зобразили образи Попелюшки, мачухи, дочок, принца? Намалюйте їх.

суббота, 1 мая 2010 г.

РЕЗЮМЕ:
Дульдієр Тетяна Володимирівна
Місце проживання: Кіровоградська область, Вільшанський район, смт. Вільшанка, вул.. Толстого 25
дом. тел. 97465, моб. тел 0661619127,
Мета: навчання в « Дистанційній академії»
Особисті дані: 22.03. 1961 р.н.
одружена
росіянка
Освіта: вища, Кіровоградський педагогічний інститут ім.. О.С.Пушкіна
вища кваліфікаційна категорія, звання «старший вчитель».
Спеціальність: вчитель зарубіжної літератури та російської мови
Досвід: Працюю в освіті з 1983 року. Спочатку у сільських школах (с.Котовське, Дорожинка Вільшанського району)
У Вільшанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів працюю з 1988 року.
Володіння іноземними мовами:
Українська (рідна)
Російська (володію вільно)
Англійська (читаю, перекладаю зі словником)
Комп’ютерні навички і знання: володію вільно Microsoft: Office, Visio, Excel тощо
Додаткова інформація:
Ключові навички і досягнення: Досвід роботи з дітьми, в колективі, вміння ефективно навчатись і навчати, знаходити необхідну інформацію. Участь у конкурсі «Учитель року» у номінації зарубіжна література. І місце в районі.
Голова шкільного та районного МО вчителів зарубіжної літератури
Інша інформація: Відповідальність, працелюбність, креативність, цілеспрямованість, ініціативність, комунікабельність, вміння та бажання навчатись і вдосконалюватись.
Мої заняття у вільний час: Діти, друзі, читання, люблю доглядати за квітами.

Пам'ятка

Як вести обговорення літературного твору
1. Перш ніж узяти участь в обговоренні літературного твору, подумайте над йо¬го змістом, жанровими ознаками та поставленими для аналізу запитаннями.
2. Головне при обговоренні — це аргументи, доказовість, переконливість зроблених висновків.
3. Сперечайтесь чесно і не спотворюйте думок та узагальнень інших учас¬ників обговорення.
4. Пам'ятайте, що кращим доказом правильності ваших відповідей є точні і незаперечні факти та приклади з тексту літературного твору, посилання на міркування самого автора чи інших письменників.
5. При висловленні власної думки говоріть чітко і зрозуміло.
6. Поважайте думки інших учасників обговорення літературного твору. Якщо ними доведена помилковість ваших висновків чи суджень, майте мужність визнати, що ви не праві.
7. Будьте уважними при обговоренні літературного твору, що надасть вам можливість усвідомити його змістову та художню своєрідність як твору