Методична робота - інтелектуальна основа для педагогічної майстерності. В.О.Сухомлинський

Powered By Blogger

среда, 28 апреля 2010 г.

Робота методичного об'єднання

Методичне об’єднання вчителів зарубіжної літератури та російської мови керівник ШМО – Дульдієр Т.В. нараховує 6-ть осіб. З них вищу категорію мають четверо вчителів, звання „старший учитель” – чотири; І категорію має один вчитель.
Такий якісний склад учителів забезпечує викладання зарубіжної літератури на належному рівні, дає можливість реалізувати шкільну науково-методичну проблему :
МО працювало над удосконаленням уроку як основної форми навчально-виховної роботи, над запровадженням нових, активних форм і методів навчання, передових педагогічних технологій як способів активізації самостійної творчої діяльності учнів.
Систематично проводились засідання МО, на яких вчителі знайомилися з новинками методичної та психолого-педагогічної літератури, обмінювалися досвідом шляхів і методів вивчення літератури з урахуванням доступності творів для учнівського сприйняття, методики аналізу великих за обсягом епічних творів в умовах відсутності достатньої кількості текстів українською мовою.
Члени МО під час консультацій розробили завдання для тематичного оцінювання знань та вмінь учнів з предмету, які б забезпечували об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів і рівня їхньої компетентності і водночас врахували індивідуальний підхід до особистості учнів та сприяли їхньому самовиявленню. Учителі МО протягом 2008 -2009 н. р. брали активну участь у роботі районних семінарів.
В межах семінарів були дані відкриті уроки з використанням мультимедійних технологій, групових форм роботи та елементами інтерактивних технологій. Учителями Дульдієр Т.В. (відкритий урок в 11 класі «Срібне століття російської поезії», Владова О.В – відкритий урок «Ш. Перро – засновник літературної європейської казки).
Активно працює творча група під керівництвом Боєвої Н.О. На районному семінарі було представлено відкрите засідання творчої групи «Шляхи аналізу літературного твору». Вчителі Соколова І.І, Владова О.В, Боєва Н.О. підготували моделі уроків за оповіданням І.Буніна «Красавица».
Учителями зарубіжної літератури і російської мови приділяється надзвичайно велика увага формуванню культурно-пізнавальних інтересів, естетичного смаку учнів за умов панування в суспільстві масової субкультури, багато робиться для розвитку творчих здібностей учнів.
Основні завдання, які ставлять члени МО:
Вчителі зарубіжної літератури та російської мови ставлять перед собою завдання:
Підвищувати роль зарубіжної літератури та російської мови.
На уроках і позакласних заходах посилити роботу по вихованню загальнолюдських цінностей, милосердя, любові до людини, працелюбності, бережливого ставлення до природи.
Формувати в учнів уміння самостійно поповнювати знання, застосовуючи їх у своїй практиці.
Удосконалювати структуру та методи посилення уроків різного типу, активно зміцнювати міжпредметні взаємозв’язки, активізувати позакласну роботу.
Звертати більше уваги на диференційований підхід до слабовстигаючих учнів.
Дооформити кабінети, поповнювати їх технічними засобами, замінити стендами художньою літературою.
Вивчати та впроваджувати в практику передовий досвід вчителів школи, району, області.
Постійно дбати про підвищення фахового рівня.

Виходячи із науково-методичної проблеми школи «Організація інтелектуально-пізнавальної діяльності у навчально-виховному процесі на основі творчої спадщини В.О.Сухомлинського ».
МО зарубіжних словесників спрямовує свою роботу на реалізацію проблеми:
“ Розвиток творчої особистості в умовах розбудови школи України, виховання моральних якостей учнів засобами зарубіжної літератури та російської мови»
«Як створити коллектив однодумців, об’єднаних єдиною педагогічною ідеєю.
«Педагогічна ідея—це крила, на яких підноситься колективна творчість. Ідея надихає коллектив, і починається найцікавіше й найпотрібніше в шкільному житті—колективна дослідницька робота».
В.О.Сухомлинський.
 “Учитель – це скрипаль дитячих сердець: як поведе смичком, таку мелодію й почує…”.
Саме таким девізом керуються вчителі зарубіжної літератури нашої школи.

Комментариев нет:

Отправить комментарий